Besluit alcoholwetvergunning (voor een paracommerciële horeca inrichting) gelegen aan de Wethouder Arntzstraat 5 te Millingen aan de Rijn (gemeente Berg en Dal).

De Millingen aan de Rijn gids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit alcoholwetvergunning (voor een paracommerciële horeca inrichting) gelegen aan de Wethouder Arntzstraat 5 te Millingen aan de Rijn (gemeente Berg en Dal)..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gemeente Berg en Dal –verleende Alcoholwetvergunning (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) Wethouder Arntzstraat 5, 6566 XK Millingen aan de Rijn   De burgemeester heeft besloten de Alcoholwetvergunning te verlenen:   Zaaknummer Z-23-106187 (datum verzending vergunning 15 februari 2024)   Aanvraag: para-commercieel uitoefenen van horeca bij P.V. De Gevleugelde Vrienden   Locatie: Wethouder Arntzstraat 5, 6566 XK Millingen aan de Rijn   Procedure: Het besluit is tot stand gekomen via de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en gedateerd en tenminste naam en adres vermelden, een omschrijving van dit besluit en de gronden van het beroep. De Rechtbank stelt het op prijs als u een kopie van dit besluit bijvoegt. Voor het indienen van een beroepschrift moet een griffierecht worden betaald. De griffie van de Rechtbank (telefoon 026 3 592 000) kan u informeren over de hoogte ervan. Er kan ook digitaal beroep worden ingesteld bij genoemde rechtbank via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op de Millingen aan de Rijn gids.nl op 20-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Millingen aan de Rijn , deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie de Millingen aan de Rijn gids.nl
Redactie de Millingen aan de Rijn gids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Millingen aan de Rijn
  2. 430d8fc7cca0f650cc546ddf920ea8e8

Gerelateerde berichten