Ontwerpbesluit alcoholvergunning (voor een paracommerciële horeca inrichting) gelegen aan de Wethouder Arntzstraat 5 te Millingen aan de Rijn (gemeente Berg en Dal).

De Millingen aan de Rijn gids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbesluit alcoholvergunning (voor een paracommerciële horeca inrichting) gelegen aan de Wethouder Arntzstraat 5 te Millingen aan de Rijn (gemeente Berg en Dal)..

Meer informatie over deze bekendmaking:

P.V. ‘De Gevleugelde Vrienden’ heeft een Alcoholwetvergunning aangevraagd ten behoeve van een paracommerciële horeca-inrichting. Deze vergunning is bestemd voor de horecalokaliteit van de inrichting, P.V. De Gevleugelde Vrienden’ Wethouder Arntzstraat 5, 6566 XK Millingen aan de Rijn (gemeente Berg en Dal)   De Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen. Er is een conceptvergunning opgesteld De aanvraag en de ontwerp vergunning liggen met ingang van 21 december 2023, gedurende een periode van zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van de gemeente Berg en Dal, Dorpsplein 1, 6562 AH Groesbeek).   Met toepassing van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, onder meer afdeling 3.4., wordt een zogenaamde uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Dit houdt in dat de burgemeester de aanvrager van de vergunning alsmede belanghebbenden in de gelegenheid stelt zijn of haar zienswijze op deze conceptvergunning naar voren te brengen. Dit kan mondeling, schriftelijk of digitaal en wel gedurende de periode van zes weken waarin de ontwerpvergunning ter inzage ligt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden aan: Burgemeester van Berg en Dal, afdeling Juridische Zaken en APV Handhaving, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek ofwel digitaal naar het mailadres, Vergunningen@bergendal.nl.   Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch contact opgenomen worden met de afdeling Vergunningen, telefoonnummer 14 024. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de eventueel ingebrachte zienswijzen neemt de burgemeester een definitief besluit over de aanvraag tot het verlenen van de Alcoholwetvergunning.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op de Millingen aan de Rijn gids.nl op 22-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Millingen aan de Rijn , deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie de Millingen aan de Rijn gids.nl
Redactie de Millingen aan de Rijn gids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Millingen aan de Rijn
  2. 6668d0e9415a76dffeb9bb79f5fced5a

Gerelateerde berichten