Verleende loterijvergunning, 8 april 2024, loterij Sportvereniging Switch'87 Millingen aan de Rijn, gemeente Berg en Dal

De Millingen aan de Rijn gids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende loterijvergunning, 8 april 2024, loterij Sportvereniging Switch'87 Millingen aan de Rijn, gemeente Berg en Dal.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Vergunning verleend op 19 februari 2024   8 april 2024, loterij Sportvereniging Switch'87 Millingen aan de Rijn, gemeente Berg en Dal   Voor een evenement kunnen meerdere vergunningen/ontheffingen zijn verleend, zoals een evenementenvergunning, een geluidsontheffing, een ontheffing van de Alcoholwet of de Zondagswet. Tegen deze besluiten kunnen belanghebbende binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. De termijn van zes weken gaat een dag na verzending van de vergunning/ontheffing in. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Verleende vergunningen en ontheffingen liggen niet ter inzage. Wilt u een vergunning of ontheffing inzien dan kan dit alleen nadat u een afspraak hebt gemaakt bij cluster APV en Bijzondere wetten via telefoonnummer 14024.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op de Millingen aan de Rijn gids.nl op 22-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Millingen aan de Rijn , deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie de Millingen aan de Rijn gids.nl
Redactie de Millingen aan de Rijn gids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Millingen aan de Rijn
  2. 99e66da80f507c9ac836723f70153ef5

Gerelateerde berichten