Verleende standplaatsvergunning verkoop van friet en snacks , 10 tot en met 12 februari 2024, Heerbaan 190 Millingen aan de Rijn, gemeente Berg en Dal

De Millingen aan de Rijn gids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende standplaatsvergunning verkoop van friet en snacks , 10 tot en met 12 februari 2024, Heerbaan 190 Millingen aan de Rijn, gemeente Berg en Dal.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Vergunning verleend op 24 januari 202410 tot en met 12 februari 2024, Heerbaan 190 Millingen aan de Rijn, gemeente Berg en Dal. Voor een activiteit kunnen meerdere vergunningen/ontheffingen zijn verleend, zoals een evenementenvergunning, een geluidsontheffing, een ontheffing van de Alcoholwet of de Zondagswet.Tegen dit besluit kunnen belanghebbende binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. De termijn van zes weken gaat een dag na verzending van de vergunning in. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie.De verleende vergunning ligt niet ter inzage. Wilt u de vergunning inzien dan kan dit alleen nadat u een afspraak hebt gemaakt bij cluster APV en Bijzondere wetten via telefoonnummer 14024.

 

Onderwerp: Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op de Millingen aan de Rijn gids.nl op 30-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Millingen aan de Rijn , deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie de Millingen aan de Rijn gids.nl
Redactie de Millingen aan de Rijn gids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Millingen aan de Rijn
  2. gmb-2024-45064

Gerelateerde berichten